denize

denize
/danayz/ To make a man a denizen or citizen

Black's law dictionary. . 1990.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Denize — De*nize (d[ e]*n[imac]z ), v. t. To make a denizen; to confer the rights of citizenship upon; to naturalize. [Obs.] [1913 Webster] There was a private act made for denizing the children of Richard Hills. Strype. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • denize açılmak — kıyıdan çok uzaklaşmak Denize açıldıktan beş on gün sonra iki ciddi fırtına ile karşılaştım. Halikarnas Balıkçısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denize dökmek — düşmanı denize kadar sürüp yok etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denize — /danayz/ To make a man a denizen or citizen …   Black's law dictionary

  • denize — To effect a denization. See denization …   Ballentine's law dictionary

  • denize — transitive verb ( ed/ ing/ s) Etymology: probably by alteration (influence of ize) obsolete : denizen …   Useful english dictionary

  • denize çıkmak — gezi veya av için kıyıdan ayrılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denize düşen yılana sarılır — güç bir duruma düşenlerin bundan kurtulmak için her türlü çareye başvurmaları olağandır anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denize indirmek — genellikle yeni yapılan bir aracı kızaklar yardımıyla karadan suya salıvermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Donna Denizé — is an American poet and award winning teacher at St. Albans School, located in Washington, D.C. Ms. Denize is currently Chairwoman of the English Department. She has contributed widely to journals and magazines with essays and poetry, written… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”